Arbeidsgruppe barnehage

Arbeidsgruppe barnehage, Rekom, i Trøndelag sørvest har våren 2021 arbeidet med å bygge grunnmuren for Rekomarbeidet i regionen.

Arbeidsgruppa består av styrere, rådgivere barnehage, en representant fra de private barnehagene, en PP-representant, en tillitsvalgt, to representanter fra hver av vår UP1 - Nord og DMMH, Statsforvalteren i Trøndelag og utviklingsveileder.

2021 er brukt til å bygge grunnmuren for Rekomarbeidet i Trøndelag sørvest.
I møtene i arbeidsgruppa og samlinger for styrere har vi jobbet med disse målene:

  • Etablering av arbeidsgruppe barnehage, Rekom, i Trøndelag sørvest.
  • Bygge en felles forståelse for og bedre innsikt i hva Rekom er.
  • Hva betyr ledelse og samskaping i pedagogiske prosesser for oss?

På bakgrunn av dette arbeidet leverte alle barnehager en behovsmelding på kompetanseutvikling i desember 2021.

Denne har ledet til et beslutningsgrunnlag for Rekom i regionen som sendes til samarbeidsforum Rekom med endelig vedtak
om tildeling i mars 2022. Mer info om dette kommer.