Arbeidsgruppe barnehage

Arbeidsgruppe barnehage, Rekom, i Trøndelag sørvest har våren 2021 arbeidet med å bygge grunnmuren for Rekomarbeidet i regionen.

Arbeidsgruppa består av styrere, rådgivere barnehage, en representant fra de private barnehagene, en PP-representant, en tillitsvalgt, to representanter fra hver av vår UP1 - Nord og DMMH, Statsforvalteren i Trøndelag og utviklingsveileder.

Våren 2021 er brukt til å bygge grunnmuren for Rekomarbeidet i Trøndelag sørvest. Gjennom fem halvdagsmøter har vi arbeidet med disse målene:

  • Etablering av arbeidsgruppe barnehage, Rekom, i Trøndelag sørvest.
  • Bygge en felles forståelse for og bedre innsikt i hva Rekom er.
  • Hva betyr ledelse og samskaping i pedagogiske prosesser for oss?

Høsten 2021 vil bli brukt til å bygge den samme forståelsen blant styrere og ledere i alle barnehagene i regionen. 1.desember 2021 har vi en regional fagdag for alle ansatte der forståelse for Rekomarbeidet er vårt fokus.