Medlemmer arbeidsgruppe barnehage (Rekom)

Medlemmene i arbeidsgruppe barnehage (Rekom) Trøndelag sørvest er:

Kommune

Navn

Enhet

Frøya

Lill Marita Olsen

Nordskag oppvsenter avd barnehage

Heim

Ingvild Haugen

Heim kommune

Hitra

Laila G Bye

Knarrlagsund oppvekstsenter avd bhg

Orkland

Elisabeth Bakken

Orkanger barnehage

Rindal

Randi Folden

Rindal og Øvre Rindal
bhg

Skaun

Grete Anita Tronvoll

Skaun kommune

Private

Eva Sponland

Haugatun bhg (Heim)

PPT

Katrine Ytreland

Heim kommune

Fagforening

Hanne Woldmo

UDF Orkland

UH

Elin Børve

Nord universitet

UH

Kristin Gomo Hallem

Nord universitet

UH

Anne-Lise Holmvik

Dronning Maud minnes høgskole

UH

Berte Sigrid Bjørngaard

Dronning Maud minnes høgskole

Statsforvalteren i Trøndelag

Anne Kirsti Welde

Statsforvalteren i Trøndelag

Trøndelag sørvest

Robert Øyum-Jakobsen

Trøndelag sørvest