Digitalisering samling på Orkdal vgs 291119 Foto: Steinar Larsen

Regional fagdag Trøndelag sørvest oppvekst 30.november 2022

Her finner du program og informasjon om den regionale fagdagen.

Fagdagen har digitalt innhold fra regionen og kommunene organiserer selv fysiske samlinger lokalt.
Kommunene har valgt ulike måter å organisere dagen på, alt etter lokale behov.

Ønsker du lenker til en eller flere av videoene, så ta kontakt med utviklingsveileder Robert. Se kontaktinformasjon under.

Program regional fagdag Trøndelag sørvest 30 nov uten lenker

Sesjoner regional fagdag 301122 uten lenker til nettside