Verdiskapingsstrategien

Høringsuttalelse fra IPR Trøndelag sørvest, lakseregionen - Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025

Publisert: 28.09.21

IPR Trøndelag sørvest støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene Verdiskapingsstrategien peker på. Uttalelsen ble behandlet i regionrådet 17. september 2021.

Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store trekk vårt arbeid med Strategisk Næringsplan for regionen. Dette gir muligheter til økt verdiskaping. Det gir videre et bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er overlappende. Strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest ferdigstilles høsten 2021. les uttalelsen her: Høringsuttalse Trøndelag sørvest verdiskapinsstrategien 2022 2025