Regionalt kompetanseforum

Publisert: 14.03.23

Etter modell fra Trøndelag Fylkeskommune skal det etableres kompetanseforum i regionen

Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Dette målet kan bare nås gjennom forpliktende samarbeid, koordinering og samstyring. Det er derfor etablert et partnerskap på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikk i Trøndelag - Kompetanseforum Trøndelag. Partnere: KS, Statsforvalteren i Trøndelag, NAV, NHO, LO, VOFO, høyere yrkesfaglig utdanning, NTNU, Nord universitet, Næringsalliansen for Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Videre er det et ønske at det etableres regionale kompetanseforum. Les mer om Trøndelag Fylkeskommunes arbeid med kompetanseforum her

Regionrådet i Trøndelag sørvest, lakseregionen vedtok i sitt møte 25. november 2022 å etablere kompetanseforum også i Trøndelag sørvest. Det er viktig at dette blir en arena som føles nyttig for regionen og vi ønsker derfor å bruke tid til på et godt mandat og riktige tiltak. Vi har laget en deltakerliste som tar utgangspunkt i erfaringer fra andre regioner. Vi må tilpasse denne til vår region og våre behov. Vi er også opptatt av å bygge på det vi allerede gjør innenfor dette området i regionen.

Program og invitasjon kan leses her

Skjermbilde 2023 03 14 212105