Gjølme skole foto Orkland kommune

- Vi e itj nå redd for å prøv! Rapport fra ekstern skolevurdering ved Gjølme skole i Orkland.

Publisert: 30.03.22

I uke 12 gjennomførte de to eksterne vurdererne Gunhild Viggaklev og Anders Gausen fra Skaun ungdomsskole ekstern skolevurdering ved Gjølme skole i Orkland. Tema for vurderinga var digitalisering.

Undertittel på den eksterne skolevurderinga var På Gjølme skole benyttes digitale verktøy og arbeidsmetoder på en slik måte at elevene lærer bedre. Vurderernes oppgave var å se på Gjølmes vei gjennom digitalisering og endring.

De eksterne vurdererne sier: - Vi kan ikke konkludere på et slikt målbilde med få ord, men gjennom våre samtaler med elever, ansatte, foresatte og ledelsen får vi et godt inntrykk av hvordan elevene faktisk lærer. Vi har sett at det arbeides med et utall ulike apper og digitale læringsmiljø, og vi observerer lærere med en svært framoverlent holdning til nye arbeidsmåter og kommunikasjonsmåter.

Her benyttes iPad i undervisningen fra første klasse og hele veien opp. Lærerne bruker mye tid på å finne de aller beste digitale hjelpemidlene for undervisning og vurdering som fremmer læring. Og både elever og lærere får øve seg på digital samhandling og kommunikasjon.

Trygg aktiv læring for livet fra Gjølme skole foto Trøndelag sørvest

- Elevene er gode til å kommunisere med hverandre på en fin måte, også på nett, og har god innsikt i nettvett og kritisk bruk av informasjon, fortsetter vurdererne.

Gunhild Viggaklev sier: - Vi utfordret Gjølme skole til å passe på at sjøl om de nå er i en helt nødvendig prosess, skal de reflektere over om de har en god balanse mellom digital læring og tradisjonell læring uten skjerm. Både foresatte, lærere og elever kan kjenne på en skjermtrøtthet som vi skal ta på alvor.

Anders Gausen: - Foresatte var godt fornøyde med samarbeidet med Gjølme skole, og ser at de er midt i en stor endring.

Og vurderene avslutter med: - Vårt hovedinntrykk etter ei uke med på Gjølme skole er at her ble vi møtt av en inkluderende gjeng elever og ansatte, som ønsker utvikling!

Forside rapport ekstern skolevurdering Gjølme skole skjermdump Trøndelag sørvest

Til Trøndelag sørvest sier rektor Ann Oline Vuttudal:
- Jeg er superstolt av elever og lærere på Gjølme skole! Vi har kommet langt når det gjelder digitalisering og digital transformasjon. Det var en god opplevelse å ha skolefolk til å se oss i kortene. De hadde et kvalifisert, kyndig og pedagogisk blikk på vår hverdag. De fikk se oss som vi er. Vi endret ikke spesielt på noe for at de skulle få se noe vi vanligvis ikke gjør. Så det de fant er helt reelt, slik er det hos oss.

Selv om det var en bestilling på vurdering av vår digitale hverdag, så er jeg glad for at de likevel påpeker både høy trivsel og høyt læringstrykk som viktige kjennetegn ved oss. Samtidig har de «catchet» grunnholdninga her når de påpeker at både ansatte og elever har et «growth mindset». Og så er det spesielt fint når de trekker fram det de ser, jeg siterer fra rapporten: «Det er tydelig at elevene har god digital kompetanse og vet hvordan de skal bruke den på en hensiktsmessig måte». «Elevene....har det meget klart for seg hva nettvett og god etikette på nett er». «... et personale med en del klare karaktertrekk: hardtarbeidende, fellesskapsfokuserte, framoverlente og åpne for læring.»

Fra et lederperspektiv må jeg si det er en fornøyelse å jobbe med dette personalet. Jeg vil påstå vi har kommet langt i arbeidet med å få til gode strukturer i det profesjonelle læringsfellesskapet vårt. Og selvfølgelig er det variabelt hvor langt de forskjellige pedagogene har kommet i sin digitale utvikling. Men tittelen på denne rapporten er et sitat –«Vi e itj nå redd for å prøv» er veldig betegnende for grunnholdninga her. Og da har vi et utrolig bra utgangspunkt for den stadige utviklinga vi i skolen er med på. Og ikke minst er det spennende å holde på med dette. Rett som det er går vi utenfor komfortsonen, men da får vi det samtidig artig på jobb.

En faglig følge av at vi har jobbet mye med det digitale, er at vi blir mer og mer bevisste på at de digitale hjelpemidlene kun er verktøy for nå målene i elevenes læring. Det er ikke et mål i seg selv å jobbe på en iPad eller bruke en bestemt app. Vi i personalet har utviklet så mye digital kompetanse at vi blir tryggere i å velge analoge verktøy når de er mest hensiktsmessige.

Her finner du rapporten fra den eksterne skolevurderinga: Gjølme skole Digitalisering uke 12 2022