FNs bærekraftsmål Lastet ned fra www.fn.no

Bærekraft

Det er utarbeidet et grunnlagsdokument om fremtidens helsetjenester i et bærekraftig samfunn Trøndelag Sørvest, Lakseregionen.

Dokumentet er utarbeidet av utviklingsveileder helse på oppdrag fra helseledernettverket for regionen i forbindelse med prioritering av arbeidsoppgaver for utviklingsveileder helse for 2022. Dokumentet skal klargjøre innholdet i begrepet bærekraftige helsetjenester, og forsøke å sammenstille dette med fremtidens helsetjenester og innovasjon i lærende organisasjoner.

Du finner dokumentet her:
Fremtidens helsetjenester i et bærekraftig samfunn