FNs bærekraftsmål Lastet ned fra www.fn.no

Bærekraft

Det er utarbeidet et grunnlagsdokument om fremtidens helsetjenester i et bærekraftig samfunn Trøndelag Sørvest, Lakseregionen.

Dokumentet er utarbeidet av utviklingsveileder helse på oppdrag fra helseledernettverket for regionen i forbindelse med prioritering av arbeidsoppgaver for utviklingsveileder helse for 2022. Dokumentet skal klargjøre innholdet i begrepet bærekraftige helsetjenester, og forsøke å sammenstille dette med fremtidens helsetjenester og innovasjon i lærende organisasjoner.

Du finner dokumentet her:
Fremtidens helsetjenester i et bærekraftig samfunn

Forprosjekt Bærekraftstanken

Forprosjektet har to hovedmål:
1. Definere og utforme piloter knyttet til bærekraft – fra ord i plan til kunnskap, praksis og holdning hos alle – alle skal med. Utvikle, foreslå eller finne konkrete verktøy som kan testes ut i den hensikt å transformere ord om bærekraft i planverk til kunnskap, praksis og holdning i hele kommunen.

2. Beskrive målbilde for bærekraft som kunnskap, holdning og kultur, som vises i atferd på alle nivåer hos ansatte i kommunen, hos den enkelte innbygger, næringsliv og frivillighet

Forprosjektet har som mål å utvikle piloter for kommunikasjonsstrategier og verktøy knyttet til:

a. Kunnskap, holdning og kultur hos alle ansatte.
b. Kommunens oppgaver løses alltid på tvers
c. Samhandling utad
d. Lederprogram – bærekraftstanken

Prosjektbeskrivelsen finner dere her:
Prosjektbeskrivelse og søknad forprosjekt bærekraftstanken 1