Omsorg foto: Mari Næss Bolme

Helse

Helsesamarbeidet i Trøndelag sørvest har fokus på innovasjon, utvikling og samarbeid om prioriterte områder.