Omsorg foto: Mari Næss Bolme

Helse

Helsesamarbeidet omfatter kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal. Arbeidet drives av helseledernettverket.

Helseledernettverket møtes hver 6 uke. Faste medlemmer i helseledernettverket er kommunalsjefer for helse i de åtte kommune. I tillegg møter kommunenes representanter i fagrådene i helsefellesskapet med St Olavs, samt kommuneoverlegene.

Det daglige arbeidet i helseledernettverket koordineres av utviklingsveileder helse Kirsti Selstad.

Innen helse finner vi også et eget samarbeid om kreftomsorg i regionen. Dette ledes av kreftkoordinator Liv Ågot Hågensen. Fra august 2023 leder hun også prosjektet innføring av palliativ plan i Trøndelag Sørvest, lakseregionen.

Innføringen av Helseplattformen i regionen er også en viktig del av helsesamarbeidet. Regional innføringsleder er Line Raustein.

Mer informasjon om samarbeidene under.