Kontaktinformasjon sekretariatet

IMG 4102

Daglig leder

Kari Frøseth

Mob: 481 26 713

Epost: kari.froseth@orkdalsregionen.no

Bilde Robert Øyum Jakobsen

Utviklingsveileder, oppvekst

Robert Øyum- Jakobsen

Mob: 908 85 647

Epost: robert.oyum-jakobsen@orkdalsregionen.no

Kirsti Selstad foto Trøndelag sørvest

Utviklingsveileder, Helse

Kirsti Selstad

Mob: 99033124

Epost: kirsti.selstad@orkdalsregionen.no

Liv

Kreftkoordinator og prosjektleder palliativ plan

Liv Ågot Hågensen

Mob: 930 41 176

Epost: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no

Line Raustein foto Line Raustein

Innføringsleder Helseplattformen

Line Raustein

Mob: 466 76 050

Epost: line.raustein@orkland.kommune.no

Thomas Solum Lystad foto Robert Øyum Jakobsen

Prosjektleder studiesenter

Thomas Solum Lystad

Mob: 957 88 880

Epost: Thomas.Solum.Lystad@orkdalsregionen.no

Koordinator Kompetanseløftet

Elisabeth Myhre-Johansen

Mob: 924 64 608

Epost: Elisabeth.Myhre.Johansen@skaun.kommune.no