Nysgjerrige Nils - på tur i fjæra, foto: Skaun kommune

Oppvekst

Oppvekst omhandler kompetanseutvikling for ansatte i barnehager, PPT og skoler i kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun. Arbeidet drives av et samarbeidende kompetansenettverk.

Trøndelag sørvest oppvekst ledes gjennom månedlige møter i et kompetansenettverk bestående av kommuneledere oppvekst, barnehagemyndigheter, PP-ledere, eiere private barnehager og skoler og tillitsvalgte i de seks kommunene.

Det daglige arbeidet koordineres av utviklingsveileder Robert Øyum-Jakobsen.

Aktivitetskalender Trøndelag sørvest oppvekst høst 2022