Nysgjerrige Nils - på tur i fjæra, foto: Skaun kommune

Oppvekst

Oppvekst omhandler for oss kompetanseutvikling for ansatte i barnehager, PPT og skoler i kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun. Arbeidet drives av et samarbeidende kompetansenettverk.

Trøndelag sørvest oppvekst ledes gjennom månedlige møter i et kompetansenettverk.
Kompetansenettverket består av:
- kommuneledere oppvekst
- barnehagemyndigheter
- representant fra PP-lederne
- representanter fra eiere private barnehager og skoler
- representanter fra hovedtillitsvalgte
- representanter fra våre samarbeidende universitet og høgskoler, for tiden DMMH, Nord universitet og NTNU.

Det daglige arbeidet koordineres av utviklingsveileder Robert Øyum-Jakobsen og koordinator Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Elisabeth Myhre-Johansen.