Studiesenter

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, lakseregionen er tildelt støtte til et forprosjekt for å etablere et studiesenter i regionen. Daglig leder i IPR, Thomas Solum Lystad, leder arbeidet.

Kommunene i regionen er opptatt av tilgang på kompetanse og kompetanseutvikling for offentlig og privat sektor for å sikre robuste og bærekraftige lokalsamfunn. Muligheten for tilgang til relevant kompetanseheving der man bor er viktig for både kommunene og næringslivet i regionen.

Trøndelag Sørvest, lakseregionen består av kommunene Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Surnadal og Ørland. Tall fra SSB siste kvartal i 2022 viser et samlet innbyggertall på 67.805. Regionen preget av variasjon og mangfold knyttet til størrelse på kommunene, infrastruktur, folketall og næringsvirksomhet. På tvers av denne variasjonen og mangfoldet samles vi nå av en fellesnevner: et udekket behov for kompetanse.

Forprosjektet har tre hovedmål:

  • En grundig utredning av modeller for drift, økonomi, eierskap og organisasjon, samt krav til lokaler og lokasjon for et eventuelt studiesenter for kommunene i regionen Trøndelag Sørvest, som kan ligge til grunn for politisk behandling i de enkelte kommunene.
  • Kartlegge behov for kompetanse i regionen og mulige utdanninger som kan dekke dette behovet og som kan tilbys til våre innbyggere gjennom rammene av et studiesenter.
  • Gjennom prosessen styrke samhandling med leverandører som utgjør økosystemet for utdanning i regionen, herunder fylkeskommunale aktører som karrieresenter, videregående opplæring, og voksenopplæringen, fagskoler, og universitet og høyskoler.

Forprosjektet ble ferdigstilt desember 2023.

I løpet av 2024 ønsker vi å etablere studiesenter og kunne tilby utdanninger i samarbeid med universitet og høgskoler.

Les mer om vår prosjektleder og rapport forprosjekt studiesenter under.