Map

Om oss


Trøndelag sørvest, lakseregionen består av kommunene Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Surnadal og Ørland.

Trøndelag sørvest strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og er virkelig et Norge i miniatyr. Her kan du leve et godt og aktivt liv.

Trøndelag sørvest er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen. Næringslivet er mangfoldig med kystdelen av regionen som representerer et internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks.

Trøndelag sørvest er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk.

Ørland kommune er vertskap for kampflybasen.

Nordmørskommunene Aure og Surnadal er også medlemmer i regionrådet.

Videre innover i Trøndelag sørvest har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen.