Helseplattformen foto Helseplattformen 2

Helseplattformen

Helseplattformen har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra høsten 2021. Helseplattformen er et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Les mer om Helseplattfomen her

Trøndelag sørvest har tilsatt innføringsleder som skal bistå kommunene med å implementere helseplattformen. Prosjektplan for implementering av Helseplattformen i Trøndelag sørvest finner du her . Kommunedirektørutvalget er er styringsgruppe for arbeidet.

Helseplattformen AS skal innføre felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.