Regional innføringsleder

Line Raustein er regional innføringsleder for Trøndelag sørvest - Lakseregionen for kommunene Frøya, Heim, Hitra, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal og Skaun.

Line Raustein foto Line Raustein

Line ble offentlig godkjent sykepleier fra Høgskolen i Trondheim i 1996. I tillegg har hun videreutdanning innen administrasjon, ledelse, juss og sist Master of Management i helseledelse.

Etter 25 år innen faget, har hun opparbeidet seg god kompetanse innenfor helse- og omsorgssektoren. Hun har et skarpt blikk for kvalitetsforbedring, innovasjon og velferdsteknologi og har erfaring med å håndtere konflikt og krise i et ledelsesperspektiv.

Line har over 20 år som leder på ulike nivå, som er nyttig erfaring i jobben som regional innføringsleder for Trøndelag sørvest - Lakseregionen.