Innføring av palliativ plan på helsehus

For å kvalitetssikre palliative tiltak for pasienter med begrenset levetid og uhelbredelig sykdom ønsker vi å innføre palliativ plan som et arbeidsverktøy ved kommunenes helsehus/ sykehjem.

Palliativ plan er et dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging slik at den som er syk og familien kan oppleve trygghet og best mulig livskvalitet. Målet er å være i forkant av ulike utfordringer og at pasientens og pårørendes behov settes i sentrum. Palliativ plan kan også medvirke til at vi unngår unødige sykehusinnleggelser og i de tilfeller sykehusinnleggelser ikke kan unngås, så sikrer vi god kommunikasjon mellom helsetjenestenivåene.

Helse Møre og Romsdal er ledende i arbeidet med palliativ plan. For mer info om palliativ plan: https://helse-mr.no/fag-og-for...