Kompetansenettverk i kreft og palliasjon

Kompetansenettverket i kreft og palliasjon består av kreftsykepleiere, sykepleiere med videreutdanning i palliasjon og helsefagarbeidere med videreutdanning i kreftomsorg.

Det ble i 2011 startet et prosjektarbeid rundt etablering av et kompetansenettverk innen fagfeltene kreft og palliasjon. Gjennom Orkdalsregionens satsing på kreftkoordinatorstilling i 2012 kunne dette arbeidet videreføres. Kompetansenettverket møtes minimum 4 ganger i året for faglig påfyll, erfaringsdeling og nettverksbygging. Helsepersonell med spesialkompetanse innen fagfeltet fra Trøndelag Sørvest, lakseregionen og St. Olavs hospital, avd. Orkdal er med i kompetansenettverket. Det tilstrebes at både helsehus og hjemmetjenester er representert fra hver kommune.