Regional kreftkoordinator

Liv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator i Trøndelag sørvest, lakseregionen for kommunene Orkland, Heim, Rennebu, Rindal, Surnadal, Skaun, Hitra og Frøya

Liv Ågot Hågensen

Liv Ågot Hågensen har siden 2012 vært regional kreftkoordinator i Trøndelag Sørvest, lakseregionen. Stillingsstørrelsen har variert fra 100 % til 20 %. Frem til 2018 var stillinga helt eller delvis finansiert av Kreftforeninga.
Det foreligger en sluttrapport fra samarbeidet med Kreftforeninga.

Stillinga utgjør i dag en 20 % stilling, fortrinnsvis torsdager. Skaun kommune er vertskommune for stillinga med arbeidssted Skaun rådhus.

Liv Ågot har vært sykepleier siden 1989. Hun har 11 års erfaring fra St. Olavs hospital og har siden 1998 vært ansatt i kommunehelsetjenesten. Hun har hatt ulike stillinger og roller som sykepleier, kreftsykepleier, prosjektleder og tillitsvalgt. Hun har tatt flere relevante videreutdanninger innen fagfeltene kreft, palliasjon, veiledning og innovasjon og ledelse.