Utviklingsveileder helse

Kirsti Selstad er utviklingsveileder helse i Trøndelag sørvest.

Kirsti Selstad foto Trøndelag sørvest

Kirsti Selstad, utviklingsveileder helse, Trøndelag sørvest, Lakseregionen.

Kirsti Selstad startet i stillingen som utviklingsveileder helse 10. januar 2022. Hun er utdannet vernepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1996. I tillegg har hun master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2016 og Master of Law fra samme universitet i 2017.

Kirsti har bred og allsidig arbeidserfaring fra statlige, fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester fra 1996.

Utviklingsveileder legger til rette for innovasjon, utvikling og kompetanseutvikling, samt gjennomføring av prosjekter innenfor helseområdet. Dette skjer gjennom koordinering og kontakt med kommunene og aktuelle samarbeidspartnere og kompetansemiljø.

Utviklingsveileder helse jobber også tett med resten av Trøndelag Sørvest, Lakseregionen, blant annet innen oppvekst, kreftkoordinator, regional innføringsleder for helseplattformen og prosjektleder ERG. Utviklingsveileder helse møter i utvalg for kommunedirektører i regionen og i interkommunalt politisk råd når saker som skal behandles berører helsefeltet.

Skaun kommune er vertskommune for regionsamarbeidet, og utviklingsveileder helse har arbeidssted på rådhuset i Børsa i Skaun kommune. Stillingen er en 100 % administrativ stilling.