Strategisk Næringsplan

Strategisk Næringsplan for Trøndelag sørvest er regionens felles plan for næringsutvikling i Trøndelag sørvest. Planen ferdigstilles høsten 2021. Planen kan du lese her:

Strategisk næringsplan


Strategisk Næringsplan