Strategisk Næringsplan

Strategisk Næringsplan for Trøndelag sørvest er regionens felles plan for næringsutvikling i Trøndelag sørvest. Planen ferdigstilles høsten 2021. Utkast kan du lese her:

Utkast SNP Trøndelag sørvest

Sula crop