Dolmsundet hotell, foto: Hitra når du vil

Ny som barnehagelærer i Trøndelag sørvest

Kommunene i Trøndelag sørvest oppvekst samarbeider med Dronning Maud minnes høgskole (DMMH) om utvikling av en veiledningsordning for nyutdannede nytilsatte barnehagelærere.

I samarbeid med DMMH legger kommunene i Trøndelag sørvest opp til å utvikle gode og bærekraftige ordninger for veiledning av nyutdannede nytilsatte barnehagelærere i første og andre år etter endt grunnutdanning.

Ordningen er en del av Ny som lærer i Trøndelag, et samarbeide mellom lærerutdanningene i Trondheim, Statsforvalteren i Trøndelag og en del av skole- og barnehageeierne i Trøndelag.

Her finner du Midlertidig plan for oppfølging av nyutdannede barnehage og grunnskolelærere Trøndelag sørvest 2024 25