Tilsyn barnehage

Trøndelag sørvest arbeider for utvikling av et samarbeide om risikobasert stedlig tilsyn for alle barnehager i regionen.

Trøndelag sørvest er i utviklingsfasen av et samarbeide om risikobasert stedlig tilsyn for alle barnehagene i regionen.

Det er planlagt å være et arbeidsredskap for oppvekstområdets ansatte, samtidig som det skal synliggjøre for omgivelsene på hvilken måte tilsynsansvaret blir ivaretatt.

Da kommunen har en dobbeltrolle som både eier og tilsynsmyndighet, vil åpenhet om alle sider av tilsynsvirksomheten være viktig. I vår region er disse rollene utfordrende, all den tid mange av kommunene er små.

Vi er utviklingen av dette samarbeidet og har i denne fasen sett mye til Fosenregionens plan for tilsyn.