Medlemmer kompetansenettverket oppvekst

Medlemmer i kompetansenettverket oppvekst høsten 2023

Navn

Rolle

Kommune

Stilling

Kommentar

Margit Kristiansen Myrseth

Nestleder

Frøya

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Medlem arbeidsutvalget

Eli Norunn Furnes Fjærli

Repr fagarbeidere i regionen

Heim

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet


Eva Sponland

Repr private barnehager i regionen

Heim

Styrer Haugatun barnehage

Siv Tove Elisabeth Sødal

Medlem

Heim

Kommunalsjef oppvekst

Alexander Baklie

Medlem

Hitra

Kommunalsjef oppvekst


Geir Tore Mosand

Repr ped personale i regionen

Hitra

HTV Utdanningsforbundet


Bjørg Jakobsen

Medlem

Hitra

Rådgiver barnehage

Solveig Melby

Leder

Orkland

Kommunalsjef oppvekst

Leder i arbeidsutvalget

Ellen Wahlmann

Medlem

Orkland

Rådgiver barnehage

Jan Vidar Resell

Repr private skoler i regionen

Orkland

Rektor Løkken verk Montessoriskole


Mette Skjøldsvold Aasen

Medlem

Rindal

Oppvekstfaglig ansvarlig

Elisabeth Myhre-Johansen

Repr PP-lederne i regionen

Skaun

Leder PPT

Koordinator Kompetanseløftet og medlem i arbeidsutvalget

Hege Røttereng

Medlem

Skaun

Kommunalsjef oppvekst


Grete Anita Tronvoll

Medlem

Skaun

Rådgiver barnehage


UH innen Dekom, Rekom og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Anne-Lise Holmvik

UH Rekom

DMMH

Leder FEI oppdragsenheten


Berte Sigrid Bjørngaard

UH Rekom

DMMH

Seniorkonsulent FEI oppdragsenheten


Elin Børve

UH Rekom

Nord universitet

Studieleder lærerutd


Jeanett Pettersen

UH Rekom

Nord universitet

Høgskolelærer og koordinator Rekom


May Britt Postholm

UP1 Dekom

NTNU

Professor NTNU ILU

Mari-Ann Letnes

UP1 Dekom

NTNU

Førsteamanuensis PhP ped NTNU ILU

Prosjektleder DigSkole (arbgrp skole) og medlem arbeidsgruppe kompetanseløftet