Medlemmer kompetansenettverket oppvekst

Medlemmer i kompetansenettverket oppvekst våren 2022

Navn

Rolle

Kommune

Stilling

Kommentar

Håvard Holte Os

Nestleder

Frøya

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Medlem arbeidsutvalget

Lill Marita Olsen

Medlem

Frøya

Rådgiver barnehage

Medlem arbeidsgruppe barnehage

Bente Kristin Øyen

Repr fagarbeidere i regionen

Frøya

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Anita Ørsal Oterholm

Medlem

Heim

Kommunalsjef oppvekst

Ingvild Haugen

Medlem

Heim

Rådgiver barnehage

Medlem arbeidsutvalg og arbeidsgruppe barnehage

Eva Sponland

Repr private barnehager i regionen

Heim

Styrer Haugatun barnehage

Medlem arbeidsgruppe barnehage

Bjørg Jakobsen

Medlem

Hitra

Rådgiver barnehage

Solveig Melby

Leder

Orkland

Kommunalsjef oppvekst

Leder i arbeidsutvalget

Ellen Wahlmann

Medlem

Orkland

Rådgiver barnehage

Eli Janne Indergård

Repr PP-lederne i regionen

Orkland

Leder PPT

Medlem i arbeidsgruppe kompetanseløftet

Berit Nilsen

Repr ped personale i regionen

Orkland

HTV Utdanningsforbundet

Jan Vidar Resell

Repr private skoler i regionen

Orkland

Rektor Løkken verk Montessoriskole

Gunnhild Strupstad

Medlem

Rindal

Personalsjef

Medlem i arbeidsgruppe kompetanseløftet

Hege Røttereng

Medlem

Skaun

Kommunalsjef oppvekst

Medlem i arbeidsgruppe skole (DigSkole)

Grete Anita Tronvoll

Medlem

Skaun

Rådgiver barnehage

Medlem arbeidsgruppe barnehage

UH innen Dekom, Rekom og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Anne-Lise Holmvik

UH Rekom

DMMH

Leder FEI oppdragsenheten

Medlem arbeidsgruppe barnehage

Berte Sigrid Bjørngaard

UH Rekom

DMMH

Seniorkonsulent FEI oppdragsenheten

Medlem arbeidsgruppe barnehage og kompetanseløftet

Elin Børve

UH Rekom

Nord universitet

Studieleder lærerutd

Medlem arbeidsgruppe barnehage

Lisbeth Marie Storholmen

UH Rekom

Nord universitet

Universitetslektor Nord universitet

Medlem arbeidsgruppe barnehage og kompetanseløftet

May Britt Postholm

UP1 Dekom

NTNU

Professor NTNU ILU

Mari-Ann Letnes

UP1 Dekom

NTNU

Førsteamanuensis PhP ped NTNU ILU

Prosjektleder DigSkole (arbgrp skole) og medlem arbeidsgruppe kompetanseløftet