Medlemmer kompetanse-nettverket oppvekst

Medlemmer i kompetansenettverket oppvekst våren 2024

Navn

Rolle

Kommune

Stilling

Kommentar

Håvard Holte Os

Medlem

Frøya

Rektor Mausund oppvekstsenter

Kontaktperson DigSkole

Margit K Myrseth

Leder

Frøya

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Leder AU

Siv T Sødal

Nestleder

Heim

Rådgiver oppvekst

Nestleder AU

Eva Sponland

Repr private barnehager i regionen

Heim

Styrer Haugatun barnehage

Alexander Baklie

Medlem

Hitra

Kommunalsjef oppvekst

Stine M Karlsen

Medlem

Hitra

Rådgiver barnehage

Hege A Østmark

Medlem

Hitra

Rådgiver skole

Solveig Melby

Medlem

Orkland

Kommunalsjef oppvekst

Ellen Wahlmann

Medlem

Orkland

Rådgiver barnehage

Jan Vidar Resell

Repr private skoler i regionen

Orkland

Rektor Løkken verk Montessoriskole

Mette s Aasen

Medlem

Rindal

Oppvekstfaglig ansvarlig

Hege Røttereng

Medlem

Skaun

Kommunalsjef oppvekst

Grete Anita Tronvoll

Medlem

Skaun

Rådgiver barnehage

Medlem AU

Eli Norunn Furnes Fjærli

Repr fagarbeidere i regionen

Heim

Tillitsvalgt Fagforbundet

Geir T Mosand

Repr ped personale i regionen

Hitra

HTV Utdannings-forbundet

Elisabeth Myhre Johansen

Medlem

Skaun

Leder PPT og koordinator for kompetanseløftet i regionen.

Medlem AU

Robert Øyum-Jakobsen

Sekretær

Trønde-lag sørvest

Utviklingsveileder oppvekst

Sekretær AU

UP1 innen Dekom og Rekom

Anne-Lise Holmvik

Rekom

DMMH

Leder FEI oppdragsenheten

Berte Sigrid Bjørngaard

Rekom

DMMH

Seniorkonsulent FEI oppdragsenheten

Medlem arbeidsgruppe Rekom DMMH og Kompetanseløftet DMMH

Elin Børve

Rekom

Nord u

Studieleder læreutd

Jeanett Pettersen

Rekom

Nord u

Høgskolelærer

Medlem arbeidsgruppe Rekom Nord og Kompetanseløftet Nord/NTNU

May Britt Postholm

UP1 Dekom

NTNU

Professor NTNU ILU

Mari-Ann Letnes

UP1 Dekom

NTNU

Førsteamanuensis PhP ped NTNU ILU

Prosjektleder DigSkole (arbgrp Dekom)