Koordinator kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Elisabeth Myhre-Johansen er koordinator for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Elisabeth Myhre Johansen f foto Skaun kommune