Digitalisering samling på Orkdal vgs 291119 Foto: Steinar Larsen

Regionale fagdager

Trøndelag sørvest har i en årrekke lagt opp til to regionale fagdager for ansatte i barnehage, skole og PPT, en om høsten og en om våren.

De regionale fagdagene er en tradisjon i regionen, der ansatte i barnehager og skoler har vært med å bestemme innhold gjennom innspill og ønsker i forkant av disse dagene.

Fagdagene har vært organisert som fysiske samlinger, eller som etter covid19: halvdags webinar og halvdags arbeid på egen enhet.

Noen av de fysiske samlingene har vært organisert som lærende nettverk, der ansatte har delt erfaringer og praktiske pedagogiske opplegg.

For mer info, kontakt utviklingsveileder oppvekst