Digitalisering samling på Orkdal vgs 291119 Foto: Steinar Larsen

Regionale fagdager

Trøndelag sørvest har i en årrekke lagt opp til to regionale fagdager for ansatte i barnehage, skole og PPT, en om høsten og en om våren.

De regionale fagdagene er en tradisjon i regionen, der ansatte i barnehager og skoler har vært med å bestemme innhold gjennom innspill og ønsker i forkant av disse dagene.

Fagdagene har vært organisert som fysiske samlinger, eller som etter covid19: halvdags webinar og halvdags arbeid på egen enhet.

Noen av de fysiske samlingene har vært organisert som lærende nettverk, der ansatte har delt erfaringer og praktiske pedagogiske opplegg.

Nå i overgangen til Dekom- og Rekomordningene vil disse fagdagene etter hvert rette seg mot de skole- og barnehagebaserte samarbeidene vi er i med UH.


Barnehage- og skoleåret 2020-2021 hadde vi følgende fagdager:

23.november 2020:

Barnehage - om avtivitetsplikten i ny barnehagelov

Skole - om læreplanarbeid og arbeid med atferd

  • Svein-Erik Andreassen - Læreplanmystikk del 1
  • Arne Tveit - Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd del 2

19.mars 2021:

Barnehage - om ny barnehagelov

  • Halv- eller heldags webinar(er) om ny barnehagelov i regi Dronning Maud minnes høgskole.
    (For mer info, kontakt DMMH)

Skole - om læreplanarbeid, autoritetsvansker og ny rammeplan SFO

  • Svein-Erik Andreassen - Læreplanmystikk del 2
  • Margrethe Amalie Tresselt - En skoles beretning om læreres læring
  • Guttorm Helgøy - Utfordringer med autoritetsvansker i skolen
  • Terje Wiik - Ny rammeplan SFO


For mer info, kontakt utviklingsveileder