Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en av tilskuddsordningene for ansatte innen oppvekstsektoren i Norge. Denne sikter seg inn mot alle som jobber i laget rundt barnet.

PPT og SFO-er i regionen samarbeider med hhv Dronning Maud Minnes høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) og NTNU/Nord universitet innenfor kompetanseløftet.

Formålet med disse samarbeidene er en bedre kvalitativ hverdag for barn og unge, hvor de er sett, hørt og å føle tilhørighet.

Arbeidet koordineres av Elisabeth Myhre-Johansen, som også er PP-leder i Skaun kommune. Les mer om henne og samarbeidene med UH under.