Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en av tilskuddsordningene for ansatte innen oppvekstsektoren i Norge. Denne sikter seg inn mot alle som jobber i laget rundt barnet.