PP-tiltaket - Samarbeid med DMMH innen Kompetanseløftet

Der fem PPT-ene i regionen samarbeider med DMMH om arbeidsplassbasert kompetanseutvikling.

I samarbeid med DMMH søker man å utvikle PP-lederes og ansattes kompetanse i å lede og å være i et profesjonelt læringsfellesskap.

Samarbeidet startet i 2023.