Planlegging av Dig Skole, foto: Mari-Ann Letnes NTNU

DigSkole

Digskole – Trøndelag sørvest & NTNU er et Dekom-prosjekt som handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning.

For oss handler god undervisning om solide fagkunnskaper, kunnskaper om hvordan læring skjer, hvordan læreprosesser organiseres og hvordan kompetanse vurderes.

Å legge til rette for variasjon og tilpasning i utvikling av elevers kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faglige og relevante kontekster er sentrale komponenter i god undervisning. Noe som også innebærer å utnytte nye teknologier og digitale tjenester til å fremme samarbeid og læring tilpasset det digitaliserte samfunnet som elevene er en del av.

I dette prosjektet legger vi til rette for læreres profesjonsutvikling når det kommer til bruk av digital teknologi i egen undervisningspraksis. Denne kompetanseutviklingen handler om utvikling av læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse.

I perioden 2021-2026 skal alle skolene i regionen i samarbeid med NTNU ILU utvikle sin egen versjon av DigSkoleOnline i Teams - et modulbasert nettkurs for ansatte i skolene. Hver skole samskaper med NTNU i tre semester, med bla bruk av ressurslærere i hver enkelt skole som en viktig innsatsfaktor i egen skole og i nettverk med andre skoler.

Les mer på prosjektets nettside: DigSkole

Følg DigSkole på Instagram: DigSkole Instagram