Dolmsundet hotell, foto: Hitra når du vil

Ny som grunnskolelærer i Trøndelag sørvest

Kommunene i Trøndelag sørvest oppvekst samarbeider med NTNU institutt for lærerutdanning (ILU) om utvikling av en veiledningsordning for nyutdannede nytilsatte grunnskolelærere.

I samarbeid med NTNU ILU legger kommunene i Trøndelag sørvest opp til å utvikle gode og bærekraftige ordninger for veiledning av nyutdannede nytilsatte grunnskolelærere i første og andre år etter endt grunnutdanning.

Ordningen er en del av Ny som lærer i Trøndelag, et samarbeide mellom lærerutdanningene i Trondheim, Statsforvalteren i Trøndelag og en del av skole- og barnehageeierne i Trøndelag.

Her finner du Plan for oppfølging av nyutdannede grunnskolelærere Trøndelag sørvest 2023 24

Alle presentasjoner og annen info som brukes på samlingene for nyutdannede og mentorer deles med deltakerne på egne kanaler på Teams.
Ta kontakt med utviklingsveileder for mer info.