Utviklingsveileder

Robert Øyum-Jakobsen er utviklingsveileder i Trøndelag sørvest oppvekst for kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun.

Robert Øyum Jakobsen f foto Skaun kommune


Robert ble utdannet adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Nord-Trøndelag i 1998. Han studerer i dag Master i skoleledelse ved NTNU ved siden av jobben som utviklingsveileder.

Robert har over 20 års erfaring fra både barne- og ungdomsskole, med ulike roller, som bla kontaktlærer, hovedtillitsvalgt, ressurslærer i utviklingsarbeid, teamleder, avdelingsleder og rektor.

Utviklingsveilederen legger til rette for kompetanseutvikling og gjennomføring av prosjekter innen oppvekstområdet.

Dette skjer gjennom koordinering og kontakt med aktuelle parter innen de prosjektene og satsingene som er i regionen til enhver tid.

Utviklingsveileder samarbeider også tett med resten av Trøndelag sørvest, blant annet innen helse, næring og samferdsel. Utviklingsveileder er med som administrativ representant fra kompetansenettverket inn i interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - lakseregionen.

Skaun kommune er vertskommune for regionsamarbeidet, så utviklingsveileder har arbeidssted på rådhuset i Børsa i Skaun kommune. Stillingen er en 100% administrativ stilling.