Prosjektleder studiesenter

Thomas Solum Lystad er prosjektleder for utredning av studiesenter i Trøndelag sørvest.

Thomas Solum Lystad f foto Skaun kommune

Thomas Solum Lystad

Thomas Solum Lystad er daglig leder for IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen og fungerer som prosjektleder for studiesenter i regionen. Han jobber med etablering av studiesenteret.

Som kjent fikk vi tildelt prosjektmidler for å drive et omfattende utredningsarbeid på vegne av våre kommuner, og Thomas driver dette arbeidet sammen med arbeidsgruppa for studiesenter i regionen.

Studiesentrene er en sentral del i jobben for å gjøre utdanning mer tilgjengelig for alle, og ikke minst skape en desentralisert studiestruktur som kan svare opp de mer regionale utfordringene man har på forskjellige steder. Det eksisterer i dag flere studiesenter i Norge som fungerer på en utmerket måte, og vi håper dette prosjektet vil føre til at vi får et topp moderne studiesenter i vår region.

Thomas er opprinnelig fra Steinkjer, bor nå i Buvika, er gift og har to barn på hhv. 2 og 5 år. Thomas kommer fra SpareBank 1 SMN hvor han har jobbet siden 2016. Tidligere har han også jobbet i LO.

Håper at alle som har gode tips og innspill – eller bare er nysgjerrige – tar kontakt med han i tiden framover.
Vi trenger alle gode innspill som måtte komme i den spennende perioden vi er inne i!