Laksefiske med kilnot foto: Kari Frøseth

Laksedialogen

Publisert: 11.05.22

Laksedialogen videreføres til å bli laksedialogen junior

Kort sagt omhandler dette at vi som Lakseregionen skal skape forståelse og kunnskap om laksenæringa (elvefiske, oppdrett og notfiske) på tvers blant ungdom i regionen. At ungdom fra elvefiskekommuner som Orkland lærer om laksenæringa på Hitra/Frøya og omvendt. Opprinnelig var «Laksedialogen» et møtepunkt i skjæringa mellom elvefisket, kilnotfisket og oppdrettsnæringa.

Vi ønsker nå altså å flytte dialogen til ungdommen.

Dette er et samarbeidsprosjekt med Sjømat Norge.