Workshop reiseliv: Oppsummering og anbefalinger til videre arbeid

Publisert: 27.09.21

En start for å samle reiselivet i regionen

3. september arrangerte vi en workshop med søkelys på regionens reiseliv. Trøndelag Reiseliv hadde ansvaret for gjennomføring av dagen. Det er utarbeidet en rapport som oppsummerer dagen og som også peker på anbefalinger videre.

Rapporten kan du lese her: Rapport anbefalinger for Sør Vest regionen i reiselivssatsingen

Annika Honggard Trøndelag Reiseliv  Foto:  Torill Kyllo