Årsmelding Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen Trøndelag sørvest 2021

Publisert: 08.08.22

I følge vedtektene regionrådet behandle årsmelding innen utgangen av juni.

Årsmeldingen kan du lese her: Årsrapport20221ipr.