Ørland kommune nytt medlem i Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen

Publisert: 20.09.21

I vedtaket fra Ørland kommune heter det at Ørland kommune skal ta del i samarbeidet i Trøndelag sørvest, innenfor områder som samferdsel, næring, kompetanse og reiseliv.

Ørland kommune

Fra før er kommunene Rennebu, Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Skaun, Rindal og Aure medlemmer av IPR Trøndelag sørvest. Ørland blir altså den niende kommunen som slutter seg til det interkommunale samarbeidet. Søknad om medlemskap ble behandlet i regionrådets møte 17. september. Gunn Iversen Stokke, som er politisk leder for samarbeidet ønsker Ørland kommune velkommen !