314216085 2220068404829640 3108091135481087015 n

Aktører fra Frøya stakk av med 2 av 5 priser under en gedigen feiring i Trondheim spektrum lørdag kveld

Publisert: 06.11.22

Garnvik Røkeri vant klassen årets produsent og Hotell Frøya vant klassen årets vertskap.

Trondheim & Trøndelag er utpekt som European Region of Gastronomy i 2022.

I dag Lørdag 05.november ble det arrangert en gedigen feiring Det store festmåltiden ved Trondheim Spektrum for å hylle våre råvarer på mat og drikke, våre produsenter, serveringssteder, arrangører og Coop Midt Norge butikker. Dette er aktører som i det daglig løfter trøndersk mat og drikke sier prosjektleder for European Region of Gastronomy May Britt Hansen.

Under Det store festmåltidet i Trondheim Spektrum ble det i dag gitt ut priser i 5 ulike kategorier.

  • Årets host (vertskap)
  • Årets producer (produsent)
  • Årets host & producer
  • Årets event host (arrangør)
  • Årets partnerbutikk

I hver av de fire første kategoriene var det sju nominerte aktører – en fra hver region i Trøndelag. I kategorien årets partnerbutikk, er det tre nominerte.

Bakgrunn for prisutdelingen er Europeisk matregion (ERG) sertifiseringen

Da Trøndelag og Trondheim fikk tittelen European Region of Gastronomy 2022, ble det rigget et prosjekt knytta til tittelen. I prosjektet har det vært stor aktivitet gjennom året. En viktig aktivitet har vært det vi så fint kaller ERG-sertifiseringa.

Sertifiseringa er et kvalitetsstempel og et bevis på at den sertifiserte aktøren produserer, serverer eller tilbyr minimum 30 % lokale råvarer på menyen. I tillegg har en vært opptatt av at aktørene forteller historien om hvor maten kommer fra, og synliggjør at vi er en europeisk matregion ovenfor sine besøkende forteller prosjektleder May Britt Hansen.

Formålet med sertifiseringa er todelt:

  • Sørge for at trøndere og besøkende opplever at de er i en europeisk matregion når de besøker ulike produsenter, serveringssteder/restauranter og hoteller/overnattingssteder.
  • Skape stolthet og anerkjennelse for tittelen hos produsenter, reiselivsaktører og supportere, slik at de føler at de har vært med på satsingen.

Hvordan sertifiseringa foregår

Aktører blir sertifisert ved å registrere seg på prosjektet nettside (www.norwayfoodregion.no) , ved å sende en e-post, eller ved at noen som jobber med sertifiseringa melder dem inn. Når de er registrert, blir den informasjonen som er oppgitt om dem kontrollert, og hvis de er innafor kriteriene for sertifiseringa blir de godkjent.

De sertifiserte aktørene får tilsendt materiell: diplom som viser at de er sertifisert, klistremerker og plakater som de skal henge opp synlig i sitt produksjons- og/eller serveringslokale.

Grunnen til at vi bruker engelske ord som HOST (kremt, kremt) og ikke VERTSKAP, er for at de synlige merkene skal oppfattes også for et internasjonalt publikum.

Dette er nettsida hvor aktører kan registrere seg: https://norwayfoodregion.no/vil-du-bli-med/ Der står det litt generelt om sertifiseringa, og også hvilke kriterier aktørene må hake av på for å bli sertifisert.

Antall sertifiserte

Det er stadig aktører i Trøndelag som blir sertifisert, og per nå har vi rundt 315 sertifiserte aktører. Vi anslår at det kommer til å være omtrent 350 sertifiserte aktører i fylket innen året er omme. Sertifiseringa har en varighet på fem år.

En samlet oversikt over alle sertifiserte som også er anbefalt og besøke finnes her.

Aktører verdt å besøke - Europeisk Matregion Trøndelag (norwayfoodregion.no)

De nominerte

Vi ønsket å gi heder og ære og en liten pengesjekk som kan brukes til utviklingstiltak i bedriften ved å kåre den aktøren som har utmerket seg i hver av kategoriene nevnt innledningsvis.

I Europeisk matregion (ERG) prosjektet har vi delt inn Trøndelag i sju regioner, og hver region har ERG-prosjektledere som kjenner lokal mataktørene, serveringsteder og arrangører i sin region bedre enn vi gjør. Vi bad disse prosjektlederne om å nominere en kandidat fra sin region i hver av de fire første kategoriene. Noen av aktørene er også nominert av regionråd, destinasjonsselskap eller ERG-staben.

Hotell Frøya vinner av Årets Host

Hotell Frøya fikk prisen for årets vertskap

Vinner årets host, jurys begrunnelse:

Aktøren utfyller alle kriterier for å bli kåret til årets host, men leverer samtidig på «det lille ekstra». Aktøren bruker Europeisk matregion-logo (inkl. hyperlink) gjennomgående i alle sine kanaler og er tydelig i sitt budskap hva utmerkelsen betyr, og hvilken merverdi den har for kunden. Aktører har høyt fokus på kortreist mat fra Øyriket og Trøndelag i sin kommunikasjon, og er stolt støttespiller for statusen byen og regionen har fått. Det ble bl.a. laget en egen meny i Europeisk matregion-profilen. Aktøren framsnakker produsenter i sine kanaler, er raus og inkluderende.

Garnvik Røkeri Vinner av Årets Producer

Garnvik røkeri vant klassen årets produsent

Vinner årets producer, jurys begrunnelse:

Vinneren viser frem og promoterer Trøndelag som Europeisk matregion med stor stolthet og entusiasme. Vinneren deltar på festivaler og lokale matdager. Vinneren foredler lokal råvare med bakgrunn i sterke tradisjoner og lokal identitet. Vinneren er svært samarbeidsorientert og bidrar sterkt til å utvikle nettverk for lokal mat med høy kvalitet, og deler kunnskap om håndverket både i og utenfor Trøndelag. Gjennom hyppige oppdateringer på FB og Instagram, bidrar vinneren til å spre oppmerksomhet og kjennskap til Trøndelag som Europeisk matregion. Vinneren er stolt over egne produkt og forankringen i Trøndelag og er lagt merke til langt utover sitt lokale marked. Gjennom målrettet bruk av vår felles logo på matfestivaler, arrangementer, og enkeltprodukt, løfter vinneren fram en bevissthet om at Trøndelag har status som Europeisk matregion.