"Always on my mind"

Publisert: 04.10.23

22.september hadde det sittende regionrådet sitt siste møte, og det var også det siste møte for Kari Frøseth som ble takket av som daglig leder.

Bilde kari frøseth foto thomas solum lystad

Kari Frøseth takket av som daglig leder.

Kari har siden august 2019 vært daglig leder i regionrådet, og har vært kanskje den aller viktigste komponenten i tannhjulet. Hun har vært en av arkitektene bak at sekretariatet i dag har flere ansatte, i tillegg til mange spennende prosjekter med tilhørende prosjektansvarlige.

Om Kari sies det at hun er en leder som er svært godt likt blant sine kolleger og i regionrådet. Hun beskrives som en framtidsrettet strateg, som må sies å være en strålende egenskap i en så spennende region som vår.

Kari har også en utrolig gjennomføringsevne, som nok en gang kom til syne med det siste prosjektet vi skal i gang med på reiseliv i regionen.

Kari starter nå på et nytt kapittel som organisasjonssjef i Trøndelag Bondelag, og ønsker henne masse lykke til – vi gleder oss allerede til hun kommer innom på besøk.

Kari ble for øvrig behørig takket av med strålende framført sang av Kommunedirektør i vertskommunen Skaun, Petter Lindseth – til strofene av «Always on my mind».

Takk for laget – og på gjensyn 😊