Hender Foto Skaun kommune

Bekymring for svekket ambulanseberedskap- uttalelse fra Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen

Publisert: 27.02.23

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen deler Deltas bekymring for akuttberedskapen og kompetanse knyttet til denne tjenesten. Brev er sendt Trønderbenken på Stortinget.

Viser til epost fra Delta til ordførere datert 7.Februar 2023. Brev er vedlagt.

Trøndelag sørvest, Lakseregionen består av kommunene Skaun, Orkland, Heim, Aure, Hitra, Frøya, Rennebu, Rindal, Ørland og Surnadal. Det interkommunale samarbeidet i Trøndelag sørvest, Lakseregionen er organisert gjennom regionrådet. Regionrådet består av regionens ordførere som utøver stemmerett og administrativ ledelse i kommunene med møte og talerett. Regionrådet har tett dialog med nasjonale og regionale myndigheter, organisasjoner og næringslivet. Det bor om lag 70.000 mennesker i regionen

Trøndelag Sørvest er en region med befolkning spredt over et stort geografisk område, og det er viktig for regionen og våre innbyggere med forsvarlig akuttberedskap. Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen deler Deltas bekymring for akuttberedskapen og kompetanse knyttet til denne tjenesten. Bekymringsmeldingen leser du her