Helsepersonell i arbeid Foto: Skaun kommune

Bekymringsmelding vedr. sommerstenging av senger ved St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus

Publisert: 13.06.22

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag Sørvest, Lakseregionen har sendt brev med bekymringsmelding til St. Olavs hospital