Gleder i hverdagen som nyutdannet lærer foto Robert Øyum Jakobsen

- Elevenes mestring er vår egen mestring!

Publisert: 04.10.23

Sitatet kommer fra en nyutdannet nytilsatt grunnskolelærer i Trøndelag sørvest under samlinga ved Orklandbadet tirsdag 3.oktober.

Samling nyutdannede grunnskolelærere Orklandbadet foto Robert Øyum Jakobsen

25 nyutdannede var samlet for å dele erfaringer etter oppstarten av skoleåret.

Og erfaringer har de samlet seg i godt monn! Gleden var stor over å møtes på tvers av skoler og kommuner for å dele gleder, utfordringer, belastninger og overraskelser på vei inn i verdens beste yrke! Og strevsomt er det, med mye krav og forventninger hver dag. Som en av deltagerne sa: - jeg prøver å være glad for alt som blir greit! Alt må ikke være perfekt alltid, det er den jevne jobbinga i hverdagen som teller.

I løpet av dagen fikk de nyutdannede snakket mye sammen og fikk også en touch av teori til å koble med nyvunnet praksiserfaring. Og som seg hør og bør – en god lunsj midt i dagen!

Deltagerne gav svært gode tilbakemeldinger etter samlinga og satte svært stor pris på en dag med mulighet til å være sammen med og dele erfaringer med noen i samme båt som dem selv.

Lunsjbord foto Robert Øyum Jakobsen

Samlinga ble ledet av Nina Vasseljen fra NTNU institutt for lærerutdanning og Robert Øyum-Jakobsen fra Trøndelag sørvest. Begge har mye erfaring fra læreryrket og skolen med over 50 års farstid til sammen i ulike roller og skoler i Trøndelag.

Samlinga er en del av «Ny som lærer i Trøndelag» - en overbygning for veiledning av nyutdannede barnehage- og grunnskolelærere i første og andre år etter endt grunnutdanning. Målet er at alle nyutdannede nytilsatte skal ha sin egen veileder når de starter i jobb. I Trøndelag sørvest videreutvikler vi jevnlig veiledningsordningene for nyutdannede i både barnehager og skoler.

Les mer om veiledningsordningene under.