Lekspillet som prosessverktøy foto Elisabeth Myhre Johansen

-Endelig vår tur!

Publisert: 31.10.23

Onsdag 25.oktober møttes ansatte og ledere ved mange av SFOene i Trøndelag sørvest. Satsningen er den del av tilskuddsordningen Kompetanseløftet, denne dagen med inkluderende praksiser i SFO som tema.

På Orkanger var en engasjert gjeng fra ti SFOer fra Frøya, Orkland og Skaun samlet. Målet var å videreutvikle SFO til en god leke-, lære- og sosial arena. I samarbeid med Nord universitet og NTNU Skrivesenteret ble erfaringer om tiltaket så langt utvekslet.

Oversiktsbilde samling Bårdshaug foto Elisabeth Myhre Johansen

Det var også faglig «påfyll» om hvordan en kan bruke lek som brobygger mellom barna, og barn- voksne. Deltakere fikk underveis mulighet til å prøve det nyutviklede dialogspillet om lek laget av NTNU Skrivesenteret.

Blant mange gode tilbakemeldinger la deltakere vekt på viktigheten av å kunne få tid, rom og rammer til å jobbe i prosesser over tid for å heve kvaliteten på SFO tilbudet.

Diamantskjema som prosessverktøy foto Elisabeth Myhre Johansen

Etter en fin arbeidsøkt på Orkanger gikk turen videre lengre sørvest i regionen, til flotte Grønset gård på Vinjeøra i Heim kommune. Her var det startskudd for SFO-satsinga i kommunen.

Oversiktsbilde samling Grønset foto Elisabeth Myhre Johansen

Etter en kort introduksjon om Kompetanseløftet, gikk SFO ansatte, skoleledere og PPT i gang med å kartlegge og analysere hva de ulike SFO har behov for å jobbe videre med.

Blant tilbakemeldingen vi fikk høre rundt bordene var: «Endelig er det vår tur». En motivert SFO gjeng skal jobbe videre med kartlegging, analyse og dialogspill om leik 29.november.

Lekspillet som prosessverktøy foto Elisabeth Myhre Johansen

I løpet av høsten kobles SFOene fra Heim sammen med de andre slik at de utgjør et stort utviklingsnettverk for SFO innen satsingen på Kompetanseløftet i Trøndelag sørvest.

Vi gleder oss til å følge det videre arbeidet frem mot 2025!

Les mer om arbeidet med Kompetanseløftet i regionen under.