Ingjerd astad foto kirsti selstad

Erfaringskonferanse utskrivningsklare pasienter i helsefellesskapet - "Dæm ska få kom Heim ja"

Publisert: 28.11.23

Kommuner og St Olavs - sammen om bedre pasientflyt i helsefellesskapet

Helsefellesskapet er et samarbeidsorgan som består av St Olavs hospital og kommunene som sogner til sykehuset. Mer om helsefellesskapet her: Samhandling helsefellesskapet.

Ansatte og kommunene møttes til felles fagdag for erfaringsutveksling om hvordan vi skal skape gode pasientopplevelser og bedre pasientflyt mellom sykehuset og kommunene.

Ingjerd Astad, som i tillegg til å være kommunedirektør i Hitra kommune til vanlig sitter også som leder av det administrative samarbeidsorganet (ASU) i helsefellesskapet på vegne av alle kommunene i Trøndelag Sørvest, hadde sammen med sekretariatet for ASU lagt opp til en innholdsrik dag med mye erfaringsdeling på godt og vondt.

Fra vår region var det Heim kommune som presenterte hvordan de jobber med pasientflyten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten - derav tittelen: "Dæm ska få kom Heim ja"

Randi myran foto kirsti selstad

Heim kommune v/Randi Myran presenterte hvordan Heim kommune jobber for å sikre en god pasientflyt mellom St Olavs hospital og Heim kommune.