Kroppsøving ungdomsskole, foto: Skaun kommune

Felles fagdag helse og oppvekst

Publisert: 19.04.23

Etter initiativ fra nettverkene for helse og oppvekstledere i Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, lakseregionen arrangeres en felles fagdag i Skaun fredag 5 mai.

Målgruppe for fagdagen er kommunalsjefer oppvekst og helse og kommuneoverleger.

Målet settingen for dagen er bedre samhandling mellom oppvekst og helse i kommunene og å tydeliggjøre endringer beskrevet i veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier» som utfordrer kommunene og praksisfeltet.

Program finner dere her:

Invitasjon og påmelding til felles fagdag for helse- og oppvekstledere i Trøndelag sørvest (office.com)