Bru over Orkla Foto: Torill Kyllo

Felles innspill om NTP 2025 – 2036 fra IPR Trøndelag sørvest og Nordmøre IPR

Publisert: 29.06.23

Trøndelag sørvest og Nordmøre har en felles samferdselsgruppe med fokus på samferdselsløsninger og -tilbud med betydning for verdiskaping og utvikling av felles region på tvers av fylkesgrensene.

Regionrådene har sendt felles uttalelse til NTP. Uttalelsen leser du her