Surnadal Trollheimen Todalen Foto Oda Halle S

Forprosjekt bærekraftstanken

Publisert: 27.10.22

Kommunene i regionen skal arbeide med forprosjekt knytte til realisering av bærekraftstanken

Kommunene i Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, Lakseregionen er tildelt 600.000 kr gjennom prosjektskjønn fornying og innovasjon for 2023 for å gjennomføre et forprosjekt knyttet til realisering av bærekraftstanken hos alle innbyggere.

Med bakgrunn i regionens arbeid med bærekraftige lokalsamfunn, den demografiske utviklingen i regionen, framskriving av aldersbæreevne og tilgang på kritisk kompetanse i kommunale tjenester fremover, ønsker regionen å se på mulige verktøy, knyttet til hvordan kommunene kan planlegge og gjennomføre fornyingsarbeid som setter kommunene bedre i stand til å møte de varslede utfordringene.

Vi må jobbe, tenke, snakke sammen, organisere oss og utnytte de menneskelige ressursene i kommunene annerledes i fremtiden. Vi ser for oss at bærekraftstanken er et begrep som kan romme kunnskap, holdninger og handlemåter. Altså hva vi tenker, og hva vi gjør – på alle nivåer i en kommune.

Forprosjektets målsetting.
Forprosjektet skal resultere i en delrapport, samt ett eller flere pilotprosjekt, som testes ut i 2024.

Forprosjektet har to hovedmål:
1. Definere og utforme piloter knyttet til bærekraft – fra ord i plan til kunnskap, praksis og holdning hos alle – alle skal med. Utvikle, foreslå eller finne konkrete verktøy som kan testes ut i den hensikt å transformere ord om bærekraft i planverk til kunnskap, praksis og holdning i hele kommunen.

2. Beskrive målbilde for bærekraft som kunnskap, holdning og kultur, som vises i atferd på alle nivåer hos ansatte i kommunen, hos den enkelte innbygger, næringsliv og frivillighet

Forprosjektet har som mål å utvikle piloter for kommunikasjonsstrategier og verktøy knyttet til:

a. Kunnskap, holdning og kultur hos alle ansatte.
b. Kommunens oppgaver løses alltid på tvers
c. Samhandling utad
d. Lederprogram – bærekraftstanken

Prosjektbeskrivelsen finner dere her.