Tangen Buvika foto Pål Heide Kielland

HØRING: NOU 10: 2023 Leve og oppleve — Reisemål for en bærekraftig fremtid

Publisert: 30.06.23

Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, Lakseregionen har sendt høringsuttalelse til NOU 10: 2023 Leve og oppleve — Reisemål for en bærekraftig fremtid.

Hele uttalelsen kan du lese her