Nyutdannede barnehagelærere i Børsa foto Robert Øyum Jakobsen

How to survive – som nyutdanna!

Publisert: 17.10.23

Rådet gikk til førsteårs nyutdannede fra Maren Blækkan og Lene Berg Solbu fra hhv Hammerdalen barnehage i Skaun og Meldal barnehage i Orkland. Begge to andreårs nyutdannede barnehagelærere.

13 nyutdannede barnehagelærere fra Heim, Orkland og Skaun møttes tirsdag 17.oktober ved Skaun rådhus for en heldag med erfaringsdeling fra de første månedene i jobb. Og deling ble det i fullt monn – med mye prating, fliring og refleksjoner over egen praksis sett opp mot egen og andres fagkunnskap fra studiene på tur inn i yrket.

En av gruppeoppgavene til de nyutdannede var å dele trivsel/gleder, mestringsopplevelser, utfordringer og belastninger. Alle arbeidene endte i en visualisering i form av et bilde hver gruppe laget sammen og etterpå presenterte for de andre. Og en spesialoppgave for de to andreårs nyutdannede var å lage de gode rådene under til de førsteårs nyutdannede.

How to survive som nyutdanna foto Robert Øyum Jakobsen

Samlinga ble ledet av Sissel Dahlen Fjæran fra Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) og Robert Øyum-Jakobsen fra Trøndelag sørvest. Sissel og Robert informerte om veiledning som verktøy for profesjonsutvikling og om veiledningsordningen for nyutdannede i regionen.

De nyutdannede fikk også prøve seg på kollegaveiledning ved hjelp av en metode utviklet av Gunnar Handal og Per Lauvås. Nyttig og lærerikt var tilbakemeldingene.

Nyutdannede barnehagelærere i Børsa foto Robert Øyum Jakobsen

Samlinga er en del av veiledningsordninga for nyutdannede lærere «Ny som lærer i Trøndelag sørvest», et samarbeid mellom NTNU, DMMH og Trøndelag sørvest.

Les mer om veiledningsordninga i regionen for barnehage og grunnskole under.