Samling for ansatte i SFO i Trøndelag sørvest foto Elisabeth Myhre Johansen

"Inkludering er en individuell opplevelse!"

Publisert: 15.08.23

120 ansatte fra SFO-er i Trøndelag sørvest møttes om inkluderende praksiser.

"Inkludering er en individuell opplevelse!"
- fritt etter en SFO-ansatt i regionen når de ble bedt om å dele hva inkludering betyr for dem.

120 ansatte fra SFO-er i kommunene Frøya, Heim, Orkland og Skaun møttes i Damphuset på Orkanger for å videreutvikle inkluderende praksiser i SFO.

I et samarbeid mellom kommunene, Nord Universitet, NTNU Skrivesenteret og Trøndelag sørvest oppvekst, ble det lagt til rette for læring, refleksjoner, utvikling, undring og nye erkjennelser.

Ved hjelp av foredrag og ulike prosessverktøy ble det lagt opp til rom for å finne egne utviklingsområder for SFO-ene i Trøndelag sørvest. Det var også rom for deling på tvers av SFO-er og kommuner, for å utnytte potensialet i nettverk som skapes på slike samlinger.

Prosessverktøy foto Robert Øyum Jakobsen

Innledere var Jeanett Pettersen fra Nord universitet, Gunilla Eide Isaksen og Heidi Sandø fra NTNU og Elisabeth Myhre-Johansen, koordinator for Kompetanseløftet i Trøndelag sørvest.

Dette er et samarbeid med støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag innen tilskuddsordningen "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". Les mer om dette i boksen under.

Jeanett Pettersen foto Elisabeth Myhre Johansen

Jeanett Pettersen, Nord Universitet

Samlinga markerer starten på samarbeidet og vil over en toårsperiode være et godt grunnlag for å videreutvikle de inkluderende praksisene i SFO-er i Trøndelag sørvest.