Hitra gårdsmat, ost Foto: Hitra når du vil / Vindfang

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest har sendt innspill til arbeidet med revisjon av Trøndersk matmanifest

Publisert: 09.12.22

Trøndersk Matmanifest har fungert som et felles utgangspunkt i arbeidet for matregionen, og har gjort at ulike aktører har blitt omforent og ser i samme retning. Nå skal det revideres

Regionrådet mener det er bra at det settes søkelys på Trøndersk Matmanifest, og at dette nå skal revideres. Det er positivt at dette settes på dagsorden, og spesielt etter 2022 og erfaringer man har gjort seg med ERG. ERG har satt Trøndelag på det internasjonale matkartet, samtidig som vi har erfart hvor sårbar denne satsinger er.

Innspill kan leses her