Kirsti Selstad er tilsatt som utviklingsveileder Helse i Trøndelag sørvest

Publisert: 11.01.22

Helsesamarbeid er et prioritert område i det interkommunale samarbeidet. Selstad starter i jobben 10. januar 2022.

Selstad er utdannet vernepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1996. I tillegg er hun utdannet jurist ved universitetet i Oslo i 2016 med tilleggsmaster i folkerett 2017.

Hun har bred og allsidig arbeidserfaring fra kommunale helsetjenester fra 1996, både forvaltning, institusjonsbaserte tjenester og tjenester for hjemmeboende, samt fra psykiatri i spesialisthelsetjenesten. Videre har hun erfaring fra forvaltning barnevern og institusjonsbasert barnevern.

Selstad kommer fra stilling som avdelingsleder for Bolig- og avlastningstjenesten for barn og unge i Ørland kommune.

Bilde Kirsti 002