Kraftlinjer Foto: Håkon Jordet

Kraft fra land til Draugen og Njord - NVEs innstilling - høring

Publisert: 27.02.23

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen sendte 23.mai 2022 høringsuttalelse til NVE. Uttalelsen gjentas i sin helhet til Olje – og energidepartementets høring i saken.

Les uttalelsen her